เหตุผลที่คนต้อง จัดฟัน

เหตุผลที่คนต้อง จัดฟัน การจัดฟันในปัจจุบันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่ ดังจะเห็นได้จากรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยเหล็กจัดฟัน ของคนในทุกเพศทุกวัย หลายๆ คนจึงอาจตั้งข้อสงสัยว่า แท้ที่จริงแล้วการจัดฟันนั้นเป็นเพียงแฟชั่นหรือไม่? และมีเหตุผลอะไรบ้างที่คนโดยส่วนใหญ่จะต้องจัดฟัน

การจัดฟันเป็นการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของการจัดเรียงฟันในช่องปาก ตลอดจนการแก้ไขปัญหาขากรรไกร ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการฟันคุด ฟันซ้อน ฟันเก หรือบางรายอาจเกิดปัญหาฟันล่างครอบฟันบน หรือฟันแท้ขึ้นผิดที่ ทำให้บดเคี้ยวลำบาก หรืออาจส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันได้ในระยะยาว ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแต่ต้องอาศัยการจัดฟันในการแก้ไขปัญหา โดยมีรูปแบบ อุปกรณ์ และระยะเวลาที่แตกต่างกันไป ตามความชำนาญของทันตแพทย์และความยากง่ายของโครงสร้างฟัน

โดยปกติแล้วช่วงอายุที่เหมาะแก่การจัดฟันจะอยู่ในช่วง 10 – 14 ปี เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่ส่วนต่างๆ ของโครงสร้างของใบหน้า ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็ก ไปสู่วัยผู้ใหญ่ ตลอดจนความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรล่างและบน ก็ถูกกำหนดขึ้นในระยะนี้ ซึ่งหากจัดฟันในช่วงอายุที่มากขึ้น อาจทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างล่าช้า ยากต่อการดึงตัวและจัดเรียงฟัน ใช้ระยะเวลาในการจัดนานกว่าปกติ และอาจต้องสวม Retainer (พลาสติกยึดฟันหลังการรักษา) อย่างสม่ำเสมอและมีระยะเวลานานอีกด้วย

ขั้นตอนก่อนจัดฟัน

1. ทันตแพทย์จัดฟันจะตรวจลักษณะใบหน้า การสบฟัน

2. ทันตแพทย์จะพิมพ์แบบฟัน เพื่อบันทึกรายละเอียด และตรวจสภาพการสบฟัน นอกจากนี้ จะมีการเอ็กซเรย์ฟันเพื่อดูโครงสร้างใบหน้า และขากรรไกร

3. ตรวจฟันว่าต้องรักษาฟันก่อนหรือไม่ เช่น ถอนฟัน ผ่าฟันคุดอุดฟัน รักษารากฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องรักษาก่อนใส่เครื่องมือจัดฟันเพื่อความแข็งแรง และการจัดฟันมีประสิทธิภาพในกรณีที่ฟันซ้อนเกมากหรือฟันยื่นมาก การถอนฟันจะทำให้มีช่องว่างเพื่อที่จะเรียงฟันที่ซ้อนเก และหรือดึงฟันเข้าเพื่อลดความยื่น โดยช่องที่เกิดจากการถอนฟันเพื่อจัดฟันจะถูกใช้ไปให้หมด โดยไม่ต้องใส่ฟันปลอมฟันที่มักถูกถอนเพื่อประโยชน์ในการจัดฟัน มักเป็นฟันกรามน้อยที่อยู่หลังฟันเขี้ยว อย่างไรก็ตามในกรณีที่ฟันบางซี่ที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยความสะดวกในการดึงฟันที่เก นัก แต่มีปัญหา เช่นฟันที่ผุมากฟันที่มีวัสดุอุดใหญ่ หรือฟันที่รูปร่างผิดปกติ ทันตแพทย์อาจจะพิจารณาถอนฟันเหล่านี้แทน เพื่อเก็บฟันที่ดีที่สุดไว้แต่ทั้งนี้การรักษาอาจจะใช้เวลายาวนานขึ้นกว่าปกติ หรือ อาจต้องใช้เครื่องมือพิเศษเพิ่มในการรักษา

4. ฟังคำแนะนำ ข้อควรปฏิบัติต่างๆ แเละตกลงเรื่องราคาค่าจัดฟันกับทันตแพทย์

5.ทันตแพทย์จะติดเครื่องมือจัดฟันให้ ในช่วงแรกๆ จะรู้สึกเจ็บบ้าง แต่อาการนี้จะค่อยๆ หายจนเป็นปกติดีภายใน 1 – 2 สัปดาห์